Bierne palenie tytoniu zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

16.04.2015

Wyniki badania przeprowadzonego na 415 niepalących osobach dorosłych w wieku 26-48, potwierdzają zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.


Badanie oparto na:
1. ocenie zmian w strukturze tętnicy szyjnej (grubości ściany naczyniowej warstwy śródbłonkowej i warstwy środkoweji), jako wczesnym wyznaczniku rozwoju miażdżycy tętnic
2. kwestionariuszu dotyczącym ekspozycji na palenie

Wyniki:
W badaniu wykazano ścisłą zależność pomiędzy zmianami w budowie ściany tętnicy szyjnej, a ekspozycją na bierne palenie (współczynnik regresji, β = 53.1 μm, p < 0.001), uwzgledniając w analize takie parametry jak: rasa, wiek, płeć, stopień edukacji, stopień dochodów, BMI, wartości skurczowego ciśnienia tętniczego, frakcje LDL cholesterolu.

Co więcej w badaniu, wykazano silniejszą korelację pomiędzy zmianami w strukturze naczyń a wczesną (w dzieciństwie) ekspozycję na nikotynizm bierny, βs (0.180 vs. 0.106).

Podobną zależność obserwowano pomiędzy nasileniem zmian, a czasem trwania ekspozycji (0.186 vs. 0.145). 

Wnioski:
Badanie potwierdza potrzebę większej świadomości wpływu biernego palenia na odległe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności w populacji dzieci.


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook