Czy stosować statyny (leki obniżające poziom cholesterolu) po zawale serca, pomi

30.12.2014

Wstęp:

Pacjenci często zwracają się do mnie z pytaniem, czy kontynuować leczenie statynami pomimo prawidłowych wartości lipidogramu? Niejednokrotnie sami odstawiają te leki….

 

Odpowiedź:

Pamiętajmy, że badanie biochemiczne krwi, sprawdzające stężenie cholesterolu całkowitego, a także jego frakcji powinno się powtarzać raz w roku. Celem kontroli nie jest odstawienie leku, a ewentualne zmniejszenie dawki przyjmowanej statyny.

 

Przyjmując statyny, po zawale serca, należy pamiętać o wynikach badania KAMIR.

 

Badaniem tym objęto 1.054 pacjentów, po świeżym zawale m. sercowego. Podzielono ich na dwie grupy: 607 chorych otrzymywało lek, pomimo niskich wartości stężenia cholesterolu (szczególnie frakcji LDL), 447 pacjentów nie otrzymywało leku.

 

Wyniki badania:

Podczas 12 miesięcy obserwacji ponowny zawał serca (ponowną potrzebę wykonania angioplastyki lub operacji rewaskularyzacji m. sercowego) obserwowano aż u 20,4% (!!!) chorych nie stosujących statyn i u  14,5% chorych leczonych statynami. Leczenie tą grupą leków związane było ze znaczącą redukcją ponownego incydentu sercowo-naczyniowego. (HR: 0.56; 95% [CI]: 0.34 to 0.89; p = 0.015).

Przyjmowanie statyn zmniejszało również ryzyko zgonu sercowego (!!!) (HR: 0.47; 95% CI: 0.23 to 0.93; p = 0.031).

 

Wnioski:

 Leczenie statynami, u chorych z niskim stężeniem cholesterolu (szczególnie z niskimi wartościami frakcji LDL-C (poniżej 70 mg/dl) związane było z lepszym przeżyciem (!!)


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook