Leczenie choroby tętnic wieńcowych za pomocą angioplastyki

28.02.2015

Czy pacjent kierowani do lecenia choroby tętnic wieńcowych za pomocą angioplastyki przy użyciu stentów donaczyniowych powinni otrzymywać wysokie dawki statyn?

Wnioski z badania HIPOCRATES opublikowanego w lutym w czasopiśmie Cardiovasc Drugs Ther. 


Wstęp:

Wysokie dawki statyn (leków obniżających cholesterol) stosowane przed procedura angioplastyki naczyń wieńcowych pozwalają uzyskać lepszy wynik odległy, szczególnie w przypadku chorych, u których zabieg wykonywany jest w świeżej fazie zawału m. sercowego. Mechanizm działania nie został do końca poznany.

W krwi krążącej, a także śródbłonku tętnic wieńcowych znaleziono komórki wielopotencjalne tzw endothelial progenitor cells (EPCs), którym przypisuje się ważną rolę w naprawie naczyń po procedurze angioplastyki, która jest ingerencją w ]strukturę ściany naczynia powodującą jest miejscowe uszkodzenie. Procedura angioplastyki polega na poszerzeniu balonem miejsca zwężenia naczynia z następowym wszczepieniem stentu. Pozwala to przywrócić właściwy przepływ przez tętnicę za cenę miejscowego jego uszkodzenia z zabezpieczeniem jego światła poprzez wszczepienie ”rurki” utrzymującej jego drożność.

 

Metoda:

Badaniem objęto 23 chorych w średnim wieku 61,4 +/- 7,4 lat. Zostali oni podzieleni na dwie grupy, u których przed procedura angioplastyki podawana niskie  (40mg atorwastatyny) i wysokie dawki (80mg atorwastatyny) statyn. Lek podawana przed zabiegiem i dobę po wykonanej angioplastyce. Ocenie podlegało stężenie krążących komórek wielopotencjalnych (EPC).

 

Wyniki:

Osoby leczone wysokimi dawkami statyn cechowała wysoka liczba krążących we krwi komórek wielopotencjalnych (165.8 ± 58.8 vs. 111.7 ± 38.2 CFUs, p < 0.001). 

Co ważne 24 godziny po zabiegu angioplastyki nie obserwowano różnicy w ilości tych komórek w krążącej krwi(188.0 ± 85.3 vs. 192.9 ± 66.5 CFUs/, p = 0.15). 

 

Wnioski:

Przedstawione wyniki badania HIPOCRATES sugerują większe stężenie komórek naprawczych (multipotencjalnych komórek EPC) w krążącej krwi osób kierowanych do procedury angioplastyki . Większe stężenie tych komórek w krążącej kwi wskazuje na lepsze zdolności  naprawcze organizmu, a przez to przewidywany lepszy efekt odległy.


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook