Leczenie operacyjne serca / interwencyjne u pacjentów z dławicą piersiową poprawia nie tylko przeżycie chorych, ale również jakość ich życia.

24.10.2014

Proponowany artykuł:

Związek pomiędzy jakością życia a sposobem leczenia chorych ze stabilną dławicą piersiową 

BMC Cardiovasc Disord. 2014; 14(1): 137.

 

W wielu badaniach randomizowanych udowodniono, że leczenie inwazyjne stabilnej choroby niedokrwiennej serca zmniejsza objawy i wydłuża życie chorym.

Niemniej pomimo jasności wskazań, niektórzy pacjenci wybierają leczenie zachowawcze (farmakoterapię). 

Pomimo niskiego ryzyka śmiertelności operacyjnej, niektórzy pacjenci decydują się na życie z chorobą, nawet za cenę ryzyka nagłego zgonu.

 

W badaniu opisywanym obejmującym 425 pacjentów:

jedynie  69.4% poddanych zostało leczeniu interwencyjnemu, 

a 30,6% wybrało leczenie lekami. 

Pacjenci poddani leczeniu interwencyjnemu cechowali się:

zmniejszeniem objawów dławicowych

(14.6; 95% CI 0.85-28.3; p-value 0.04), 

poprawą wydolności fizycznej 

(9.3; 95% CI 0.71-17.8; p-value 0.03) 

mniejszym poczuciem choroby 

(12.7; 95% CI4.3-21.1; p-value 0.003)

 

Wnioski z badania:

Badanie potwierdziło poprawę nie tylko wydolności fizycznej, ale przede wszystkim jakości życia u chorych poddanych leczeniu interwencyjnemu.

 

Artykuł:

Association between appropriateness of coronary revascularization and quality of life in patients with stable ischemic heart disease. Harindra C WijeysunderaFeng QiuPaul FeferMaria C BennellPeter C Austin, and Dennis T Ko

Schulich Heart Centre, Division of Cardiology, Sunnybrook Health Sciences Centre, University of Toronto, Toronto, Ontario Canada


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook