Leki przeciwcholesterolowe zmniejszają stopień nasilenia miażdżycy tętnic - wyniki badania SATURN !

24.10.2014

Wyniki badania opublikowanego w Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology

Wydanie: 2014, październik, 34 (11)

Praca z Kliniki Sercowo-Naczyniowej Uniwersytetu w Cleveland, Stany Zjednoczone  

Opis badania SATURN

 

Badanie dotyczyło porównania wpływu leczenia długoterminowego lekami przeciwcholesterolowymi (statynami) na blaszki miażdżycowe tętnic wieńcowych u chorych z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej m. sercowego.

 

Metoda:

Stosowano dwie dawki leków przeciwcholesterolowych w populacji badanej.

Skuteczność leczenia oceniano poprzez określenie stopnia regresji (zmniejszenia) objętości blaszki miażdżycowej w ścianie tętnic wieńcowych.

Blaszki miażdżycowe w naczyniach wieńcowych podlegały ocenie za pomocą badania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS). 

 

Populacja badana:

Jedną grupę reprezentowali chorzy leczeni z powodu stabilnej choroby wieńcowej (n=678) leczeni wysokimi dawkami rosuwastatyny 40 mg przez okres 24 miesięcy. 

 

Drugą grupę reprezentowali chorzy leczeni bardzo wysokimi dawkami (80mg) rosuwastatyny, którzy przebyli incydent ostrego zespołu wieńcowego.

 

Pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi w wywiadzie:

- byli młodsi

- byli to aktywni palacze papierosów

- w badaniach labolatoryjnych: 

         niższe wartości HDL

(43.5±11 versus 45.8±11 mg/dL; P=0.002), 

 

         wyższy wskaźnik apolipoproteina B/A-1  

(0.90±0.24 versus 0.83±0.24; p

w badaniu IVUS - blaszki miażdżycowe stanowiły większy procentowy udział w ścianie naczynia (37.3±8.5% versus 35.9±8.1%; P=0.01).

Czas badania

Chorzy byli leczeni przez 24 miesiące wysokimi dawkami leku przeciwcholesterolowego w obu grupach.

Wyniki:

W badaniach labolatoryjnych osiągnięto podobny efekt poprawy wyników lipidigramu.

W badaniu IVUS:

Chorzy stosujący bardzo wysokie dawki rosuwastatyny (80mg):

w badaniu IVUS obserwowano większą regresję blaszek miażdżycowych 

(-1.46±0.14 versus -0.89±0.13; P=0.003). (!!!)

 

Ocena ryzyka zawału serca w obu grupach podczas badania była porównywalna.

(brak incydentów odnotowano u odpowiednio 90.6 versus 92.9%; P=0.25).

Wnioski:

Długoterminowa terapia wysokimi dawkami statyny pozwoliła na uzyskanie większej regresji blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych.

Stosowanie wysokich dawek leku pozwoliło zmniejszyć ryzyko kolejnego zawału serca w grupie z wywiadem ostrego zespołu wieńcowego do wartości porównywalnej z grupą kontrolną.

 

 

Bibliografia:

 

Puri R, Nissen SE, Shao M, Ballantyne CM, Barter PJ, Chapman MJ, Erbel R, Libby P, Raichlen JS, Uno K, Kataoka Y, Nicholls SJ.

Antiatherosclerotic effects of long-term maximally intensive statin therapy after acute coronary syndrome: insights from study of coronary atheroma by intravascular ultrasound: effect of rosuvastatin versus atorvastatin.

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 Nov;34(11):2465-72. 

 

 

 


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook