Przebyty udar mózgu jest czynnikiem ryzyka zawału serca

31.10.2014

Badanie:

 Udar mózgu dokonany lub jego postać przemijająca, zwana TIA (ang. transcient ischemic attack ) jak i choroba niedokrwienna serca (zwana dławica piersiową ) cechują podobne czynniki ryzyka.

Co więcej udowodniono, iż chorzy, którzy przebyli udar mózgu lub TIA aż w 15-60% chorowali na bezobjawową chorobę niedokrwienną serca.

Badanie dotyczyło 628 chorych, który przebyli krótkotrwały przemijający udar mózgu (TIA). Grupę badaną objęto obserwacją przez średni okres 31 miesięcy. 

 

Wyniki:

Ryzyko wystąpienia zawału serca w grupie badanej podczas okresu obserwacji wyniosło 4,5%.

U pacjentów po przebytym udarze, roczne ryzyko zawału mięśnia sercowego jest dwukrotnie (!!!) wyższe niż w populacji ogólnej.

Ryzyko wystąpienia zawału serca, u osób po udarze mózgu było znacząco wyższe w badaniu i wyniosło:

1,8% w ciągu pierwszych 90 dni

2,5% w ciągu pierwszego roku

1,6% w drugim roku

1% w kolejnych latach obserwacji

 

Obecność blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych stanowiło niezależny czynnik ryzyka wystąpienia tak zawału serca jak i kolejnego udaru mózgu.

 

Czynnikami ryzyka zawału serca były również: płeć męska, leczenie lekami przeciwcholesterolowymi oraz wcześniej już rozpoznana choroba niedokrwienna serca.


Źródło:

 

Vilanova MB1, Mauri-Capdevila GSanahuja JQuilez APiñol-Ripoll GBegué RGil MICodina-Barios MCBenabdelhak IPurroy F. 

Prediction of myocardial infarction in patients with transient ischaemic attack.

 Acta Neurol Scand. 2014 Oct 10.Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook