Techniki operacji

08.12.2014

Choroba niedokrwienna serca (ang. coronary artery disease) - miażdżyca tętnic wieńcowych jest najważniejszą przyczyną zgonów. 

W stanach Zjednoczonych ocenia się, że jest przyczyną śmierci 500 tysięcy osób rocznie. Dotyczy to szczególnie osób po 65 roku życia, którzy stanowią 80% wymienionej grupy chorych.

 

Pomimo skutecznej farmakoterapii liczba osób chorujących na chorobę niedokrwienna serca i liczba powikłań (uwzględniając zawały serca, udary oraz zgony) wzrasta w obecnych czasach u osób chorujących na:

cukrzycę

otyłość.

 

Najskuteczniejszym sposobem leczenia, pozwalającym osiągnąć najlepsze wyniki odległe jest operacja rewaskularyzacji m. sercowego (ang. CABG - coronary artery bypass grafting).

 

Obecnie operacja rewaskularyzacji serca (potocznie zwana bajpasami) przeprowadzana jest z niskim ryzykiem operacyjnym i pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki odległe. W badaniach randomizowanych potwierdzono  średnie wydłużenie życia u pacjentów poddanych tej procedurze o 12 lat (!)

 

Operację rewaskularyzacji m. sercowego można przeprowadzić za pomocą dwóch technik operacyjnych:

operacji przy użyciu krążenia pozaustrojowego - CPB (and. cardiopulmonary bypass) zwane go również  ECC ( ang. extracorporeal circulation).

operacji bez użycia krążenia pozaustrojowego sposobem OPCAB ( ang. off pump coronary artery bypass grafting). Obecnie w Stanach Zjednoczonych jedynie 20% oepracji bypasów jest przeprowadzana tym sposobem, głównie ze względu na trudność techniczną związaną z jej użyciem. 


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook