Wynik badania koronarograficznego: nieistotne zmiany vs istotne zwężenia tętnic wieńcowych a ryzyko zawału serca.

10.11.2014

Wynik badania koronarograficznego: nieistotne zmiany vs istotne zwężenia tętnic wieńcowych a ryzyko zawału serca.

Medycyna oparta na faktach (Evidence Based Medicine)

Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA (7.11.2014)

 

Wstęp:

Wiedza medyczna dotycząca ryzyka zawału serca w przypadku nieistotnych zmian w tętnicach wieńcowych nie była dotychczas pełna. Postępowanie lecznicze w przypadku istotnych zwężeń było określone, a wynikało z wyników dostępnych badań.

Zwężenia naczyń wieńcowych < 70% ich światła w badaniu koronarograficznym (w przypadku zwężenia pnia lewej t. wieńcowej <50%) określane są jako nieistotne.

 

Badanie:

W przeprowadzonym badaniu obejmującym 37 674 chorych, u ponad 22% ( 8 384 chorych) w badaniu koronarograficznym rozpoznano nieistotne zwężenia naczyń wieńcowych. Badanie przeprowadzono w latach 2007 - 2012 i obejmowało roczną obserwację pacjentów. Z badania wykluczono chorych z wywiadem choroby niedokrwiennej serca leczonych wcześniej.

 

Definicja zmian koronarograficznych:

brak choroby - zwężenie poniżej 20%

choroba nieistotna - zwężenie 20-70%

istotna choroba - zwężenie powyżej 70% lub zwężenie pnia lewej t. wieńcowej >50%, 

 

Wyniki:

spośród badanych 37 674 pacjentów:

u 8384 pacjentów (22.3%) rozpoznano nieistotną chorobę tętnic wieńcowych

u 20 899 pacjentów (55.4%) zdiagnozowano istotną chorobę naczyń wieńcowych

 

Podczas rocznej obserwacji:

zmarło 845 osób

u 385 chorych rozpoznano ponowy zawał serca wymagający pobytu szpitalnego

 

Spośród chorych z rozpoznaniem nieistotnej choroby naczyń wieńcowych 

ROCZNE RYZYKO ZAWAŁU wyniosło

A.zwężenie < 20% tętnic wieńcowych: 0.11% (n = 8, 95% CI, 0.10%–0.20%) 

B.         nieistotna choroba CAD ( 20-70%)

było tym wyższe im większa liczba tętnic wieńcowych była zajęta procesem chorobowym

 

1–naczynie nieistotna choroba -  0.24% (n = 10, 95% CI, 0.10%–0.40%); 

2–naczynia nieistotna choroba -  0.56% (n = 13, 95% CI, 0.30%–1.00%); 

3–naczynia nieistotna choroba - 0.59% (n = 6, 95% CI, 0.30%–1.30%); 

 

C.       było najwyższe w przypadku istotnej choroby tętnic wieńcowych CAD

      ( > 70%, pień lewej t. wieńcowej >50%)

1–naczynie istotna choroba - 1.18% (n = 101, 95% CI, 1.00%–1.40%); 

2–naczynia istotna choroba - 2.18% (n = 110, 95% CI, 1.80%–2.60%); 

3–naczynia lub pień (LMCA) istotna choroba - 2.47% (n = 137, 95% CI, 2.10%–2.90%). 

 

Wnioski:

Chorzy z nieistotnymi zmianami w naczyniach wieńcowych 

stanowią grupę o podwyższonym ryzyku :

   ponownego zawału 

   ryzyku śmiertelności rocznej ok 1,5%.

 

Bibliografia:

Maddox TM, Stanislawski MA, Grunwald GK, Bradley SM, Ho PM, Tsai TT, Patel MR, Sandhu A, Valle J, Magid DJ, Leon B, Bhatt DL, Fihn SD, Rumsfeld JS. Nonobstructive coronary artery disease and risk of myocardial infarction. JAMA. 2014 Nov 5;312(17):1754-63. 


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook