HOLTER ciśnieniowy

Badanie holtera ciśnieniowego czyli całodobowy ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego.

 

Określenie stopnia nadciśnienia tętniczego metodami tradycyjnymi odbywa się w warunkach gabinetu lekarskiego lub pomiarów domowych.

1. W obu przypadkach mówimy jedynie o pomiarze chwilowym, mało precyzyjnie odzwierciedlającym stan faktyczny podczas całego cyklu dobowego.

2. Co więcej:

a. Wyniki uzyskane w gabinecie obarczone są ryzykiem błędu wynikającego ze stanu emocjonalnego związanego z wizyta lekarską.

b. Wyniki domowe, obarczone są ryzykiem błędu wynikającego ze jakości sprzętu i precyzyjności pomiarów wykonywanych samodzielnie

 

Badanie holtera ciśnieniowego jest precyzyjną, obiektywną metodą pozwalającą ocenić nie tylko stopnień  nadciśnienia tętniczego. Pozwala określić również zależność wartości ciśnienia od pory dnia, a przez to optymalizować terapię lekową.


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook