POBYT W SZPITALU

Okres przedoperacyjny:

1.Po przyjęciu na Oddział zostają wykonane uzupełniające badania diagnostyczne:

  • EKG
  • RTG klatki piersiowej
  • Badanie echokardiografii przezklatkowej (TTE)
  • Badania labolatoryjne

2.Pacjent podpisuje zgodę na operację, po szczególowym omówieniu zamierzeń operacyjnych oraz ryzyka związanego z procedurą.

3.Chory przygotowany zostaje do operacji w dniu poprzedzającym operacje.

4.Usunięcie zbędnego owlosienia z miejsc potencjalnej interwencji chirurgicznej zostaje dokonane przed zabiegiem.

5.Pacjent zostaje przewieziony na salę operacyjną.

Okres śródoperacyjny :

1.Pacjent przebywa na sali operacyjnej przez  około 4-5 godzin.

2.Podczas tego okresu jego funkcje życiowe są skrupulatnie monitorowane.

3.Poddany zostaje operacji:

  1. na bijącym sercu w przypadku zabiegów rewaskularyzacji bezposredniej m. sercowego   (zwanej potocznie bypassami)
  2. operacji przy uzycia krążenia pozaustrojowego (maszyny płuco-serce zastępującej czasowo funkcje tych dwóch narządów)w przypadku operacji dotyczących zastawek serca

Okres pooperacyjny – intensywna terapia:

1.Po operacji chory zostaje przewieziony na salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego, w tym czasie monitorowane są jego funkcje życiowe.

2.Drenaż sródpiersiowy (pozwala ocenić stopień krwawienia po operacji) jest monitorowany w sposób ciągły.

3. Opiekę nad chorymi sprawuje zespół wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego pod nadzorem kardioanestezjologów.

4.Pacjent zostaje wybudzony  4-6 godzin po operacji.

5.Pobyt na Sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego wynosi około 24 godzin. 

Okres pooperacyjny – oddział  pobytu dziennego:

1. Drenaż z klatki piersiowej zostaje usunięty po 48 godzinach od zakończenia operacji.

2.Wówczas może rozpocząć się proces rehabilitacji czynnej.

3.Nastepnego dnia po operacji chory może doustnie przyjąć jedynie niewielkie ilości wody oraz zjeść kisiel. W kolejnych dniach dieta ulega stopniowemu rozszerzeniu.

4.Podczas całego pobytu monitorowsne są w sposób ciągły parametry najważniejszych funkcji zyciowych pacjenta.


5.Opiekę nad chorymi sprawuje zespół wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego oraz rehabilitantów.

6. Średni czas pobytu pooperacyjnego to 6-9 dni. Pacjent zostaje wówczas przekazany do Szpitala rahabilitacyjnego.


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook