Próba wysiłkowa

Badanie próby wysiłkowej jest nieinwazyjną metodą oceny ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Jest próbą prowokacyjną , mającą na celu określić ryzyko pojawienie się cech niedokrwienia serca podczas wysiłku.

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie serca na tlen. W przypadku choroby (zwężenia) tętnic wieńcowych (doprowadzających krew bogatą w tlen do komórek sercowych) podczas wysiłku obserwujemy objawy niedostatecznego zaopatrzenia serca w tlen, czyli objawy niedokrwienia serca.

Badanie to wymaga nie tylko doświadczenia klinicznego od osoby wykonującej, ale również  sprzętu najwyższej klasy pozwalającego prawidłowo ocenić zachodzące zmiany w naszym sercu.

W naszym gabinecie badanie to wykonujemy na sprzęcie MEDSET MEDIZINTECHNIK (ergotop)


Copyright © 2015 kardiochirurgpoznan.pl - Twój prywatny kardiochirurg w Poznaniu
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER
Obsługujemy płatności kartami:
Google+
Facebook